Massagepraktijk Leisure

De praktijk voor uw totale ontspanning

Huisregels

- Ethiek en hygiene staan bij Massagepraktijk Leisure hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen
- In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Massagepraktijk Leisure na elke behandeling gereinigd. 
- Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. 
- Voor aanvang van een eerste behandeling kunnen er een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. 
- Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. 
Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt. 
- Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. 
- Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. 
- Massagepraktijk Leisure is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 
- Massagepraktijk Leisure is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. 
- Massagepraktijk Leisure behoudt zich het recht klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. 
- Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes. 
- Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Massagepraktijk Leisure werkzaam is. 
- Betalingen in de praktijk geschieden uitsluitend direct te betaald worden. Dit kan via contante betaling of d.m.v. een betaal-verzoek.
- Massagepraktijk Leisure verzorgt GEEN erotische massages 
- Bij het niet verschijnen op een afspraak en waarbij niet 24 uur van te voren een afmelding is plaats gevonden, heeft Massagepraktijk Leisure het recht om 50% van het bedrag bij de klant in rekening te brengen. Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet geldig tijdens de corona periode.